ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน รองรับรูปแบบที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ เช่นการเขียนบล็อก พอร์ตโฟลิโอ สินค้าทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร ฯลฯ ตลอดจนอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ

เว็บไซต์จะประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนการมองเห็นของลูกค้า และส่วนของแอดมินหรือเจ้าของผูัจัดการเว็บไซต์ สามารถอัพเดตเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา มีระบบการป้องกันแบบ password / 2-factor authentication login.

ตัวอย่างจากการทำงานในส่วนแอดมิน ของ webcatalogue.com ที่ท่านกำลังใช้อยู่ขณะนี้นะคะ

Admin login dialog
Admin login dialog

การจัดการเพจ

 1. สร้างเพจสินค้าใหม่ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ทั้งรูปภาพและรายละเอียด คลิป
 2. ลบ ซ่อนเพจ นำออกมาใช้ใหม่
 3. เผยแพร่ หรือเก็บเพจ

เมนูการจัดการในส่วนของแอดมิน (ตัวอย่างดังภาพล่าง)

Screenshot of WebCatalogue.com admin section: pick which page to edit
Screenshot of WebCatalogue.com admin section: pick which page to edit

สะดวกใช้งานง่าย ด้วยรูปแบบของบล็อก ท่านสามารถออกแบบได้ตามที่ต้องการเช่นตั้งหัวข้อ ใส่คำบรรยายสินค้าหรือบริการ ใส่รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ตารางแสดงข้อมูล ตลอดจนคลิปต่าง ๆ

(ตัวอย่างดังภาพล่าง)

How to insert a heading or paragraph, image, table etc into a page on your website
How to insert a heading or paragraph, image, table etc into a page on your website

ตัวอย่างในส่วนของหัวข้อ สามารถเลือกใช้ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ปุ่มหัวข้อ การฝังลิงค์ (ตัวอย่างดังภาพล่าง)

Screenshot of mini editor
Screenshot of mini editor

ในส่วนของบล็อกข้อมูลท่านสามารถจัดลำดับ ยุบ และคัดลอกได้ (ตัวอย่างดังภาพล่าง)

Collapsed page building block headers with block type and buttons for up/down, copy, delete
Collapsed page building block headers with block type and buttons for up/down, copy, delete

การจัดการหมวดหมู่รูปภาพ

1.มีหัวข้อสำหรับแบ่งหมวดหมู่รูปภาพ

 1. ใช้รูปแบบแผนภาพต้นไม้ เป็นลำดับ ลำต้น ก้าน กิ่ง ทำให้ง่ายในการจัดหมวดหมู่

(ตัวอย่างดังภาพล่าง)

Collections management
Collections management

การจัดการรูปภาพ (จาก meemai.com เว็บตัวอย่างของอีคอมเมิร์ซ)

 1. เรียงลำดับตามชื่อ วันที่ และมีระบบคัดกรองสำหรับการสืบค้น
 2. สามารถเพิ่มหรืออัพโหลดได้ทีละภาพ หรือหลายภาพ, ลบได้
 3. สามารถแก้ไขคำบรรยาย
 4. มีระบบติดแท็กสะดวกในการค้นหา
 5. จัดหมวดหมู่ได้

List of images. Search, filter and / or sort by title, collection, file name, date
List of images. Search, filter and / or sort by title, collection, file name, date

ตัวอย่างการเรียงลำดับภาพ และรายละเอียดของสินค้า ดังภาพข้างล่าง

List of images in collection "Lenses", sorted by newest
List of images in collection "Lenses", sorted by newest

การเลือกคอลเลคชั่นหรือหมวดหมู่ให้ภาพสินค้า

เตรียมอัพโหลด ดังภาพข้างล่าง

"Add Images" dialog with collection chooser
"Add Images" dialog with collection chooser

ตัวอย่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า ดังภาพข้างล่าง

Editing image data
Editing image data

ส่วนประกอบสำคัญที่ใส่ได้ในทุกเพจเช่น โลโก้, รูปสัญญลักษณ์ต่าง ๆ, ข้อความส่วนท้ายของเว็บไซต์ , ข้อความต่าง ๆ ตามความต้องการของท่าน , เมนูหลัก

Manage your logos, footer texts, icons, labels etc here
Manage your logos, footer texts, icons, labels etc here

ระบบเมนู Menu (navigation) system:

 • เมนูหลักใช้งานง่ายด้วยระบบแผนผังต้นไม้ ท่านสามารถเพิ่มเติมหัวข้อเมนูได้ตามต้องการ
 • มีเมนูสำหรับโปรโมชั่นหรือเทศกาลพิเศษต่าง ๆ ให้เพิ่มเติม for special cases there is a menu system in "Snippets" available, where you can build menus from internal and external links

The public part of the website is visible to the world: ส่วนประกอบของเพจที่มองเห็น

 • เพจตามที่ได้รับการออกแบบ page framework
 • ส่วนหัว
 • เมนูหลักและเนื้อหา
 • ส่วนท้าย footer
 • welcome, about us, contact us, privacy policy, terms of service, location map
 • ส่วนอื่น ๆ ที่แอดมินสร้างเพิ่มเติม

All website pages: ทุกหน้าของเพจ

 • แสดงตามรูปแบบของ framework
 • รองรับได้ด้วยเครื่องมือทั้งหน้าจอและมือถือ
 • รวมเมตาแทค HTML สำหรับ search engines
 • รวม เครื่องมือวิเคราะห์สถิติ Google analytics

Our websites include: การบริการของเรายังรวมถึง

 • ติดตั้งระบบอัตโนมัติในการจัดการใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์เข้ารหัสจาก Lets Encrypt (LE) ( Lets Encrypt certificates for secure website traffic (https)
 • ติดตั้งและทดสอบเว็บไซต์
 • มีคู่มือการใช้
 • ระบบสำรองข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ weekly backups
 • มีแผนที่นำทางเว็บไซต์ หรือ sitemap generator สำหรับ search engines submissions
 • analytics #1: visitor sessions, where you can see which pages each visitor has visited and how much time was spent (except the last visited page of course).
 • analytics #2: Umami analyzer with page visit numbers, visitor location graphics and event tracking (e.g. image carousel clicks or social media recommendation clicks)
 • analytics #3: web server log analyzer with daily log page
 • analytics #4: Google analytics setup
 • search engines #1: automatic IndexNow.org (Bing, Yandex etc) push submissions
 • search engines #2: sitemap generator for search engines submissionsโปรดติดต่อเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ของท่าน .