+ รองรับหลายภาษา

Additional functionality: Multi Language

Multi Language เราให้บริการเว็บไซต์ของท่านได้หลายภาษา

ในส่วนการทำงานของแอดมีหนึ่งภาษาหลัก (อังกฤษ) ในส่วนการมองเห็น (public) แสดงได้หลายภาษา

Our websites use one primary language for admin, links (slugs) etc.

รายละเอียดการทำงานของระบบหลายภาษาของเรา:

  • adding page building blocks per language
  • implementing additional fields in the database for products, categories, images etc.
  • making the website snippets (label texts, footer texts) multilingual
  • adding a language switcher to the public part of your website

Screenshot of multilingual page building blocks:

Paragraph page building block for Thai language
Paragraph page building block for Thai language
Product with description fields for English and Thai languages
Product with description fields for English and Thai languages
Label Text snippet "Button Add to cart" in English and Thai languages
Label Text snippet "Button Add to cart" in English and Thai languages


โปรดติดต่อเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ของท่าน .